ACTE NECESARE PENTRU LEGALIZARE:

- cerere tip legalizare;

- hotărârea a cărei legalizare se doreşte;

- taxa de timbru in valoare de 5 lei.

 

 

 

 

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ART.9 ALIN. 1

Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
    
    i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 lei/pagină;
    j) cereri pentru legalizarea de copii de
pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină;
    k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină;
    l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

 

 
Legalizare si investire
 
 
1. LEGALIZARE
- cerere tip legalizare;
- hotărârea a cărei legalizare se doreşte;
- taxă judiciară de timbru în valoare de : 
       2 lei pentru hotărâri - conform art.3 lit.t din Legea nr.146/1997; 
       1 leu pentru legalizarea înscrisurilor - conform art.3 lit.ţ din Legea nr.146/1997; 
- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei;
 
2. INVESTIRE
- cerere de investire;
- hotărârea a cărei investire se solicită;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 6 lei (2 lei legalizarea + 4 lei investirea) – conform art.3 lit.l din Legea nr.146/1997;
- timbru judiciar în valoare de 0,30 lei;
- delegaţie specială pentru ridicarea titlului executoriu (comercial)